ALGEMENE INFO

Bij de radio-workshop FUTURE VOICES onderzoeken kinderen op creatieve wijze maatschappelijke onderwerpen, waar ze in hun leven zelf mee te maken hebben (of krijgen). Zo gaan ze tijdens het eerste deel van de workshop, aan de slag met spelopdrachten en interviewen ze elkaar over hun persoonlijke ervaringen met het leven in de stad. Vervolgens reizen de kinderen in gedachten naar het jaar 2054 en onderzoeken ze hoe maatschappelijke problemen in 2024, zoals armoede, discriminatie en klimaatverandering, dertig jaar later opgelost kunnen zijn. Tot slot laten de jonge radiomakers hun stem hierover horen in een talkshow, die later wordt uitgezonden op de radio en als podcast wordt verstrekt via Spotify. 

   

  DOELGROEP

  Voor alle kinderen vanaf 10 jaar. Zowel geschikt voor leerlingen binnen het regulier- als het naschools onderwijs. Tevens bestaat de mogelijkheid een workshop op maat te ontwikkelen voor instanties die met kinderen werken. 

   

  DOEL

  Het doel van FUTURE VOICES STUDIO (FVS) is tweeledig:

  • Door middel van creativiteit en onderzoek beproeven kinderen hun eigen en andermans perspectief op maatschappelijke issues
  • Kennismaking met de kunst van storytelling: binnen een veilige omgeving leren de              jonge deelnemers op speelse wijze hun eigen verhaal te vertellen en te luisteren naar  verhaal van de ander

   

  VAARDIGHEDEN

  De kinderen gaan met de volgende vaardigheden aan de slag:

  • Storytelling: het ontdekken, creëren en delen van je verhaal 
  • Interviewen: research, vragen bedenken, vragen stellen en luisteren naar de ander
  • Presenteren: het gebruik van je stem in het openbaar en op de radio
  • Sociale vaardigheden: samenwerken en openstellen voor het perspectief van de ander.

   

  STAPPENPLAN SAMENWERKING ONDERWIJSINSTELLING

  1. Online kennismaking met de instelling: uitleg over het programma en inventarisatie behoeften en wensen onderwijsinstelling. Datum inplannen voor oriëntatiegesprek. 
  2. Locatie, data en tijden vaststellen: productieleider FVS neemt telefonisch of via mail contact op met instelling voor vaststellen locatie, data en tijden van de workshop.
  3. Oriëntatiegesprek: creatief producent FVS overlegt met onderwijsinstelling om het gewenste thema vast te stellen.
  4. Radio-workshop: in de bibliotheek, cultureel centrum of op een gewenste locatie. De opname van de radio-talkshow vindt plaats tijdens de workshop. De talkshow wordt in een later stadium uitgezonden via Spotify en Soundcloud. Na afloop van de workshop ontvangt de onderwijsinstelling de link naar de uitzending.
  5. Evaluatie: creatief producent FVS neemt contact op met de onderwijsinstelling en gezamenlijk evalueren ze de workshop, de uitzending en de uitkomsten van FVS. Deze evaluatie vindt online of op locatie plaats.

   

  LOCATIE

  De workshop (inclusief de opname) duurt 3 uur en vindt doorgaans plaats in een bibliotheek, maar kan desgewenst op een andere locatie worden gegeven. 

   

  BEGELEIDING

  Voor de uitvoering van de workshop is een team van drie professionals op locatie aanwezig. Deze bestaat uit: een workshopleider (educatieve radiomaker), technicus en productieleider. 

  De leerkracht/begeleider van de onderwijsinstelling biedt tijdens de workshop inhoudelijke en praktische ondersteuning. Denk hierbij aan het toezicht houden op de kinderen, ondersteuning tijdens de opdrachten en helpen met de indeling van de groepen.

   

  AANTAL DEELNEMERS

  Minimaal 8 en maximaal 25 deelnemers

   

  DATA EN TIJDEN

  De workshop kan doordeweeks, in het weekend of tijdens vakanties plaatsvinden. Het programma duurt gemiddeld 3 uur en vindt doorgaans plaats tussen 09:00 uur – 14:00 uur. Eventueel is het mogelijk deze tijdsplanning aan te passen aan de wensen van de onderwijsinstelling.

   

  KOSTEN

  De kosten worden bepaald op basis van de groepsgrootte, locatie en eventuele inhoudelijke aanpassingen. Tevens wordt er vanuit de organisatie rekening gehouden met instellingen die niet of nauwelijks financiële middelen ter beschikking hebben.  

   

  EXTRA INFO EN/OF BOEKINGEN

  Voor meer info en/of boekingen, neem contact op met creatief producent Mina Ouaouirst: mina@futurevoicesstudio.com